ARWIDSSON
TALKS

2018.12.17 Får barnen plats i framtidens städer?

Får barnen plats i framtidens städer är en nationell konferens om hur vi planerar och bygger stadsmiljöer för barn med fokus på konsekvenser och möjligheter. Den tar avstamp i historiska perspektiv, ny forskning, samhällsekonomiska aspekter och politik.

20 mars 09:00 - 16:00, Stockholm

Anmäl här