ARWIDSSON
TALKS

2019.10.01 Cirkulärt bostadsbyggande för en hållbar framtid. #sbdagarna19

Danska Lendager Group har specialiserat sig på att bygga hållbara bostäder med återvunnit byggmaterial och cirkulära affärsmodeller. Nyligen uppförde man Up-cycled studios, tjugo radhus i Örestad utanför Köpenhamn, som byggts i huvudsak av återvunna material. Ditte Lysgaard Vind är expert cirkulärekonomi på Lendager Group. Hon kommer att berätta om framtidens boende genom ett antal konkreta uppförda bostadsprojekt.

Föreläsningen håll på engelska. Moderator Veronica Hejdelind, verksamhetschef Arwidssonstiftelsen.

Föreläsningen arrangeras av Arwidsson Talks och är en del av programmet på Samhällsbyggnadsdagarna

Anmälan här.