ARWIDSSON
TALKS

A House, Stockholm
11 April 2019

Niklas Maak

Arkitekturteoretiker, Harvard University

Niklas Maak är skribent, arkitekturteoretiker och kulturredaktör på Frankfurter Allgemeine Zeitung. Han undervisar i arkitekturkritik vid Harvard och är tillsammans med Rem Koolhaas co-curator till utställningen “Countryside, Future of the world” som öppnar på Guggenheim-museet i New York år 2020. Maak har publicerat ett flertal böcker om arkitektur och städer, varit curator till ett flertal utställningar och är en engagerande föreläsare. Han bor i Berlin.

Cecilia Holmström

Arkitekt, Tengbom

Cecilia Holmström är arkitekt, strategisk rådgivare och partner på arkitektbyrån Tengbom. Hon är engagerad i forskning för cirkulärt byggande, sitter i Näringsdepartementets referensgrupp, Kommittén för modernare byggregler och i byggbranschens färdplanearbete mot koldioxidneutralitet 2045.

Anders Wijkman

Opinionsbildare, Romklubben m.m.

Anders Wijkman är opinionsbildare, författare och f.d. politiker med ett starkt engagemang för klimat och miljö. Han är ordförande i Climate-KIC, ett innovationsprogram fokus på klimatsmarta lösningar, ordförande i programkommittén för det nationella forskningsprogrammet för klimatet (Formas) och hedersordförande i den internationella tankesmedjan Romklubben (Club of Rome).

Anders är ledamot av Svenska Kungliga Vetenskapsakademien, Kungliga Skogs-och Lantbruksakademien, World Future Council, International Resource Panel samt sitter i SIDA:s styrelse.

Hans senaste böcker är Come On(med professor Ernst von Weizsäcker), Bankrupting Nature(med professor Johan Rockström), samt The circular economy and Benefits for Society(med Kristian Skånberg).

Rebecca McDonald

Analytiker, Centre for Cities

Rebecca McDonald är analytiker på tankesmedjan Centre for Cities i London. I sin senaste forskning har hon undersökt framtiden för den brittiska ”high streeten” med särskilt fokus på kommersiella fastigheter och de ekonomiska konsekvenserna av minskad handel för städer och regioner. Rebecca McDonald har en BA i ekonomi från University of Cambridge, Pembroke College.

Fredrik Bergström

Expert detaljhandel, WSP Advisory

Fredrik Bergström är en av landets ledande detaljhandelsexperter, med särskilt fokus på detaljhandelns strukturomvandling samt vad som krävs för att skapa en attraktiv och väl fungerande handel. Han har skrivit ett antal böcker på temat och håller årligen ett stort antal föreläsningar om handel och närliggande frågeställningar.Fredrik Bergström är ekonomie doktor i nationalekonomi, tidigare vd för Handelns Utredningsinstitut och sedan 2008 affärsområdeschef för WSP Advisory.

Christina Varvia

Deputy Director, Forensic Architecture

Christina Varvia är arkitekturforskare och biträdande chef för Forensic Architecture. Hon är utbildad vid The Architectural Association School of Architecture i London. Hennes tidigare forskning omfattar studier i digital media och minnet samt vår perception av den fysiska miljön. Christina har arbetat med Forensic Architecture sedan 2014.

Ann Legeby

Arwidssonprofessor, KTH

Ann Legeby är professor i det för KTH nya ämnet Tillämpad stadsbyggnad. Ann är välrenommerad forskare inom stadsbyggnad och verksam vid KTH sedan 2007. Hennes forskning handlar om stadsbyggnad med fokus på den sociala dimensionen. Segregation, jämlika livsvillkor och stadsliv är centrala frågor.

TILLBAKA UPP
STÄNG