ARWIDSSON
TALKS

A House, Stockholm
11 April 2019

13:00

Registrering

13:30

Välkomna och introduktion

13:40

Den förbannade kortsiktigheten

Anders Wijkman, opinionsbildare, menar att klimatkrisen kräver ny samhällsmodell som bygger på en bättre balans mellan kort och lång sikt, mellan privat ägande, konsumtion och det allmänna. Hur påverkar det samhällsbyggnadssektorn?

14:05

People+Planet=Profit

Cecilia Holmström, arkitekt ser en bransch som måste våga bryta gamla vanor. Hur ser affärsmodellerna för en verkligt hållbar samhällsbyggnadssektor ut?

14:30

Från zombiestäder till en ny gemenskap

Niklas Maak, arkitekturteoretiker, visar hur stadsplanering, bostadsbyggande och hållbarhet hänger ihop och ger oss sin vision om en stad för alla.

15:00

Sammanfattande reflektion

15:10

Fikapaus

15:25

Death of the High Street

Rebecca McDonald, analytiker på Centre for Cities ger oss en bild av orsakerna till butiksdöden i Storbritannien och beskriver hur marknaden och det offentliga arbetar för att anpassa sig till nya förutsättningar.

15:50

Stadens förändrade innehåll

Fredrik Bergström, expert på detaljhandel, sätter den brittiska utvecklingen i relation till den svenska. Kommer städernas innehåll att förändras och i så fall på vilket sätt?

16:10

Panelsamtal

16:35

Förändring genom Tillämpad Stadsbyggnad

Ann Legeby, nytillträdd professor i Tillämpad Stadsbyggnad på KTH presenterar sitt ämne särskilt i relation till klimat och segregation.

17:00

Forensic Architecture

Christina Varvia, forskare och biträdande chef för Forensic Architecture. Hon presenterar deras banbrytande arbete att med arkitekturen som verktyg lösa brott mot mänskligheten.

17:35

Avslutande reflektion

17:40

Mingel

20:00

Slut

TILLBAKA UPP
STÄNG