ARWIDSSON
TALKS

A House, Stockholm
11 April 2019

En plattform för samtal om innovativ stadsutveckling för en human och hållbar framtid.

Om Eventet

Vi har aldrig pratat mer om hållbart byggande, samtidigt har nya byggnader aldrig haft kortare livscykler. Vi vet att tillväxt bidrar till klimatförändringar och ändå ökar vår konsumtion. Vi utvecklar nya externhandelsområden trots att de bevisligen utarmar våra stadskärnor. Måste våra system förändras för att en hållbar framtid ska vara möjlig?

Arwidsson Talks fokuserar på branschens mer svårlösta utmaningar. Internationella och svenska talare ger nya perspektiv och konkreta förslag på lösningar. Innovativa tankar, konkreta projekt, forskning och inspiration varvas med samtal och diskussioner.

Konferensen äger rum på A house, f.d. Arkitekturhögskolan, den 11 april 2019 mellan kl.13–20.00

För Arwidssonstiftelsen är konsten en nödvändig och självklar del i byggandet av staden och samhället. För årets Arwidsson Talks har vi därför bjudit in konstnärsduon WiklundWiklund att skapa en unik rumslig upplevelse i A house.

Tidigare Events

Arwidsson Talks 2018, på Moderna museet, handlade om hur vi formar framtidens livsmiljöer för ett mer hållbart och humant samhälle. Bostadsbristen, barnperspektiv på stadsplanering, hållbar fastighetsutveckling och digitalisering och smarta städer var några av ämnena som behandlades. Medverkade gjorde bl.a. Leilani Farha (Kanada), Felicitas zu Dohna (UK), Jan Liesegang (Tyskland) och Martin Blake (Kanada).

TILLBAKA UPP
STÄNG