ARWIDSSON
TALKS

Moderna Museet
18 April 2018

Carina Johansson

Samhällsbyggnadschef, Uddevalla kommun

Carina Johansson, samhällsbyggnadschef i Uddevalla kommun delar med sig av sina intryck från besöket i Regent Park, och talar om vad Uddevalla inspirerats och lärt sig av studiebesöket.

Eik Bjerregaard

Projektchef, COBE

Eik Bjerregaard, projektchef på danska COBE arkitekter presenterar utifrån en rad projekt Köpenhamns progressiva inkluderande och aktiverande stadsutveckling med särskilt fokus på hur man arbetat för att inkludera barns rätt till staden.

Felicitas zu Dohna

Forskare, ARUP Foresight

Felicitas zu Dohna, forskare vid ARUP:s avdelning för framtid och innovation presenterar rapporten Cities Alive: Designing for urban childhoods.

Jan Liesegang

Grundare, Ramblabor Berlin

Jan Liesegang är en av grundaren av de nyskapande arkitektkollektivet Ramblabor Berlin. Han presenterar deras arbetsmetoder i stadsutvecklingsprojekt som alltid inkluderar de boende och flera olika yrkesgrupper. Styrkan i ett kollektivt arbetssätt skapar nya inkluderande platser i städerna.

Leilani Farha

FN

Leilani Farha, FN:s särskilda rapportör för rätten till bostad, ger oss en bild av den nu nästan epidemiska bostadskrisen som sveper över världens städer, dess orsaker och konsekvenser. Den svenska bostadsbristen sätts i ett internationellt sammanhang.

Martin Blake

VD, Daniels Corporation

Martin Blake, vice vd för Daniel Corporation, omvandlingen av Torontos miljonprogramsområde Regent Park, med fokus på företagets sociala engagemang i området och affärsmodellen som utvecklats för att göra det möjligt. Regent Park bar många likheter med Sveriges miljonprograms­områden. Vad kan Sveriges kommuner lära av Toronto?

Sofia Pörner

FJORD

Sofia Pörner, från Fjord, presenterar de förmodade effekterna av Living Services på framförallt bostäder, infrastruktur och stadsutveckling.

TILLBAKA UPP
STÄNG