ARWIDSSON
TALKS

Moderna Museet
18 April 2018

En plattform för samtal om innovativ stadsutveckling för en human och hållbar framtid.

Om Eventet

Hur skapar vi ett samhälle som håller ihop och där alla har någonstans att bo? Hur bygger vi städer och livsmiljöer som är trygga och inkluderande? Arwidsson Talks sätter några av samtidens mest brännande stads- och samhällsutvecklingsfrågor i fokus. Här presenteras innovativa tankar, konkreta projekt och ny forskning som inspirerar och ger ny kunskap.

Bostadsbrist, segregation och hållbar stadsplanering är några av utmaningarna som Sveriges samhällsbyggare och politiker brottas med dagligen och som kommer att vara i fokus när konferensen Arwidsson Talks arrangeras 18 april på Moderna Museet i Stockholm.

Arwidsson Talks vänder sig till stadsplanerare, fastighetsutvecklare, politiker, tjänstemän, arkitekter, designer, konstnärer och forskare. Här finns inspiration och kunskap för alla som i sin yrkesroll bidrar till utvecklingen av våra städer.

TILLBAKA UPP
STÄNG